Stenwood trade s.r.o.

Vytvořili jsme facebookový profil k internetovým stránkám www.drevo-les.cz, které pocházejí z naší práce. Profil koresponduje s grafikou internetových stránek a je napojen i administrační systém CPedit tak, aby provozovatel mohl články umístěné na stránkách automaticky odesílat na svůj profil na Facebooku. Tím odpadá dvojí správa stránek a facebookového profilu.

O projektu

Založení firemního profilu, základní grafika, nastavení

Navrhneme řešení i pro Vás!

Napište nám na office@czechproject.cz nebo volejte na (+420) 702 284 658