Textový editor

Textový editor

Editor na psaní textů je stavěn tak, aby text uvnitř vypadal co nejpodobněji textu, který pak bude zobrazen na výsledné stránce.

textový editor

Formátování textu

Základem psaní textu je vždy výběr typu textu, tzv. formát. K výběru máte většinou typ odstavec a různé typy nadpisů. Daný formát se vztahuje vždy k textu od znaku „Enter“ k dalšímu znaku „Enter“. K dalšímu formátování můžete použít tlačítka: tučné, kurzíva, přeškrtnuté, horní index, dolní index a další, jejichž význam je patrný již z ikony na tlačítku. Speciálním tlačítkem je pak tvrdý enter (ikona s podobnou šipkou jako je na klávese enter), který způsobí zalomení řádku, ale ne ukončení odstavce (popř. nadpisu).

Vložení kotvy odkazu

Kotva odkazu je označení místa na stránce, na kterou je pak možné v rámci stránky odkazovat. Po kliknutí na kotvu se pak v editoru na místě kurzoru zobrazí ikona kotvy (na výsledné stránce pak není vidět).

Přidání odkazu

Pokud si přejete z určitého výběru textu (součástí textu může být i obrázek) přejete vytvořit odkaz, označte danou část textu a klikněte na tlačítko s ikonou řetězu. Po kliknutí na tlačítko odkazu se zobrazí dialog pro výběr odkazu. Zde se stačí zaměřit pouze na 1. záložku. Hlavní položkou je „URL odkazu“. Do této položky je nutné zadat adresu cílové stránky, souboru nebo kotvy. Adresu do této položky můžete vložit buď přímo zkopírováním adresy stránky z prohlížeče. Další možností může být výběr nahraného souboru kliknutím na tlačítko vpravo od položky. Tímto způsobem můžete soubory buď vybírat, nebo i nahrávat nové. Třetí možností může být výběr stránky či souboru v položce „Seznam odkazů“. Poslední možností je výběrem odkazu pomocí položky „Kotva“. Pomocí kotvy lze odkazovat na určitou pozici na stránce. Některé z těchto možností však nemusí být vždy aktivní.

Za zmínku stojí ještě položky „Cíl“ k určení typu otevření stránky a „Titulek“, který se zobrazí na stránce v bublině při najetí kurzorem nad odkaz.

přidání odkazu

Odebrání odkazu

Pokud chcete odebrat z textu nějaký odkaz, klikněte do textu, ze kterého jej chcete odebrat (pouze kliknout, neoznačovat text) a klikněte na tlačítko s ikonou rozpojeného řetězu.

Přidání obrázku

Pro vložení obrázku je nutno kliknout na tlačítko s ikonkou obrázku stromu. Poté se vám zobrazí dialog pro výběr a nastavení obrázku. Podobně jako v případě je i zde několik možností vložení obrázku a ne všechny musí být aktivované. Těmito metodami se rozumí: přímé vložení adresy obrázku do položky „URL obrázku“, výběr obrázku pomocí tlačítka umístěného vpravo od položky „URL obrázku“ a výběr ze seznamu seznam obrázků“.

Kromě výběru adresy obrázku je vhodné také vyplnit „Popis obrázku“. Jedná se o krátký text popisující obsah obrázku. Tento text se zobrazuje v případě, když se nepodaří načíst samotný obrázek, nebo když návštěvník má zakázáno zobrazování obrázků. Pokud nebude položka vyplněna, budete ještě před samotným vložením obrázku varováni o nevyplněném popisu obrázku. Můžete však tuto informaci ignorovat tlačítkem „Ok“.

Pod popisem obrázku je ještě položka „Titulek“. Pokud do titulku vložíte nějaký text, zobrazí se tento text na stránce v bublině po najetí kurzorem nad obrázek.

Na záložce „Vzhled“ je ještě možné vyplnit položku „Zarovnání“, která určuje, jakým způsoben bude obrázek zarovnán vůči ostatnímu textu. Jak bude výsledek vypadat, můžete vidět na ukázkovém obrázku vpravo od položky.

Velikost obrázku můžete určit buď také v záložce „Vzhled“ nebo přímo v editoru. Stačí kliknout na obrázek a následně pomocí některého z čtverečků, které se zobrazí po jeho okrajích, roztáhnout na požadovanou velikost.

přidání obrázku

Práce s tabulkami

Pro vytvoření nové tabulky klikněte na tlačítko „Vložit novou tabulku“. Vyberte požadovaný počet řádků a sloupců. Případně také můžete zaškrtnout položku „Nadpis tabulky“. Po té vytvoření tabulky potvrďte tlačítkem „Vložit“. Po vytvoření tabulky můžete nastavit velikost tabulky pomocí čtverečků, které se kolem tabulky objeví po kliknutí na tabulku, nebo můžete ponechat automatickou velikost tabulky. Vlastnosti jednotlivých buněk můžete nastavovat buď pomocí tlačítek v menu editoru, nebo pomocí menu, které se zobrazí kliknutím pravým tlačítkem do nějaké buňky tabulky.

Napište nám na office@czechproject.cz nebo volejte na (+420) 702 284 658

Navrhneme řešení i pro Vás!

Google Partner APEK Asociace pro elektronickou komerci