Správa textů

Správa textů

V této kapitole nápovědy je uveden seznam položek, na které můžete narazit při editaci různých typů textů stránek.

spáva textů

Položka „Publikovat“

Položka „Publikovat“ určuje datum a čas, od kdy bude editovaná stránka zveřejněna. Při vytvoření stránky je datum automaticky nastaveno k datu 31. 12. 9999, což prakticky znamená, že tato stránka nebude nikdy zveřejněna. Až dokončíte editaci stránky, nastavte datum a čas ke dni, kdy má být stránka zveřejněna. Ke změně data zveřejnění můžete použít některou z 3 variant nastavení. Jsou to:

  1. přímý zápis datum a času do polí pro datum a čas zveřejnění stránky,
  2. pomocí kalendáře, který se automaticky zobrazí při kliknutí do pole pro položku datum a
  3. kliknutím na text „(publikovat teď)“, který doplní do polí aktuální datum a čas ze systému počítače. Kliknutím na text „(publikovat teď)“ ještě nedojde ke zveřejnění stránky.

Datum, stejně jako ostatní texty, se uloží až po kliknutí na tlačítko uložit.

vkládání času publikace pomocí kalendáře

Položka „Název“

Položka „Název“ určuje, jak se bude stránka jmenovat. Tento název se běžně používá v menu stránek a v seznamu článků, kterými jsou například aktuality. Podle názvu se také většinou odvozuje adresa stránky.

Položka „Priorita“

Položka „Priorita“ ovlivňuje pořadí stránky v seznamu stránek (menu, seznam galerií, atd.), které jsou běžně řazeny podle názvu stránky (např. menu) nebo podle data zveřejnění (např. novinky). V případě řazení stránek podle názvu bývá nastaveno řazení primárně řazení podle priority a následně teprve podle názvu (tedy např. pokud má stránka „zebra“ vyšší prioritu než stránka „andulka“, bude zobrazena v seznamu nejprve stránka zebry a teprve potom stránka andulky). V případě řazení stránek času má nemá nastavení priority většinou vliv.

Položka „Popis pro vyhledávače“

Položka „Popis pro vyhledávače“ slouží jako informační popis pro roboty vyhledávačů stránek, o čem se na dané stránce píše. Je vhodné do této položky několika málo větami vyjádřit obsah textu. Naopak není dobré, aby měly všechny stránky stejný popis. Je lepší nechat položku popis prázdnou, než aby obsahovala stejný text jako jiná stránka.

Položka „Klíčová slova“

Položka „Klíčová slova“ slouží jako výpis podstatných slov či frází z textu stránky. Jednotlivá slova či fráze se od sebe oddělují čárkou (,). V dřívějších dobách sloužila klíčová slova jako pomocník pro vyhledávače, takže bylo vhodné tyto slova vypisovat. V posledních letech již vyhledávací roboti tyto klíčová slova ignorují, protože docházelo k masivnímu zneužívání klíčových slov. Je tedy zbytečné je vypisovat. My zde však tuto položku stále necháváme, protože některým našim klientům, kteří přišli do styku s „SEO šarlatány“ je takřka nemožné vysvětlit, že jde o zbytečnou věc.

Položka „Krátký popis“

Položka „Krátký popis“ je používána u stránek, jako jsou novinky. Tento text se následně vypisuje v seznamech (např. novinek) spolu s názvem a odkazem na danou stránku.

Položka „Text“

Položka „Text“ slouží pro napsání hlavního textu zobrazovaného na samotné stránce.

Napište nám na office@czechproject.cz nebo volejte na (+420) 702 284 658

Navrhneme řešení i pro Vás!

Google Partner APEK Asociace pro elektronickou komerci