První pohled do editačního systému

První pohled do editačního systému

Celkový pohled

Vítejte v editačním systému! Již při prvním náhledu jej lze rozložit na několik dílčích částí: záhlaví, horní menu, levé menu a pravý (obsahový panel). Jednotlivé dílčí části budou rozebrány v následujících částech této kapitoly.

pohled do administrace

Záhlaví

Záhlaví administrační části se skládá z loga naší společnosti a dvou tlačítek: „nápověda“ a „odhlásit“. Význam funkčnosti je vhodné zdůraznit pouze u tlačítka „odhlásit“. Pokud se uživatel neodhlásí tímto tlačítkem, zůstává automaticky přihlášen po dobu 14 dnů.

Horní menu

Horní menu je menu, které Vám nabízí hlavní možnosti, ke kterým máte přístup. Může to být například editace stránek z menu, aktualit, fotogalerií a dalších stránek.

Levé menu

Levé menu slouží k výběru jednotlivých stránek, které chcete editovat (textů, galerií, atd.), z dané kategorie horního menu. Kromě pouhého výběru již existujících stránek můžete mít v některých případech i možnost vytvářet nové stránky.

Pravá část hlavní stránky

Pravá část hlavní stránky administrace slouží především k zobrazení informací o právě přihlášeném uživateli. Je zde uvedeno přihlašovací jméno uživatele a informace o posledním přístupu k administraci. Informace o posledním přístupu jsou však relevantní pouze v případě, že se uživatel z administrace pravidelně odhlašuje ze systému. Pokud se uživatel neodhlásí, zůstávají uloženy informace z posledního přihlášení.

Kromě informační části o přihlášeném uživateli slouží úvodní stránka také ke změně svých údajů. Jedná se o emailovou adresu uživatele, která slouží v některých verzích editačního systému k odesílání nově vygenerovaného hesla v případě zapomenutí hesla současného. Dalším údajem, který lze měnit je uživatelské heslo.

Pravá část ostatních stránek

Pravé části stránek administrace (kromě pravé části úvodní stránky) funguje jako panel záložek právě editované stránky. Záložky zde slouží k editaci jednotlivých částí stránky. Většinou se jedná o hlavní texty, fotografie a soubory.

Napište nám na office@czechproject.cz nebo volejte na (+420) 702 284 658

Navrhneme řešení i pro Vás!

Google Partner APEK Asociace pro elektronickou komerci